Přeskočit na obsah

Omezení dopravy

Upozorňujeme závodníky a návštěvníky obce Bedřichov na povolenou

krátkodobou úplnou uzavírku a zvláštní užívání – užití silnice pro pořádání sportovních akcí – částí silnice III/29029 + III/29022 dne 14.10.2023 od 8,30 hod – do 10,45 hod
v úseku od úpravny vody SčVK až po odstavné parkoviště Maliník

Autobus z Liberce v sobotu 14.10.2023 s příjezdem do Bedřichova v 9:56hod (9:25hod) bude končit na zastávce Maliník a dále pokračovat nebude. Autobus s odjezdem z Bedřichova v 10:07hod pojede ze zastávky Maliník směr Liberec v 10:10hod

úplnou uzavírku – části účelové komunikace ppč. 699/2, 699/1 v úseku od točky autobusu v Bedřichově po Novou Louku dne 14.10.2023 od 8,30 hod – do 16,00 hod.

©TERRA SPORT s.r.o. Valdštejnská 286/7
460 01 Liberec 2 - Nové Město 

Vytvořeno v Beneš & Michl